top of page

De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Lattrop-Breklenkamp (kortweg stichting B.C.E.L.B./ BECUELABRE ) is een stichting die het cultureel erfgoed in de naaste omgeving ter harte gaat. We zetten ons daarom in om het waardevolle erfgoed niet verloren te laten gaan. Wij proberen waardevol erfgoed op te sporen (roerend / onroerend), te verwerven, adviezen te geven m.b.t. restauratie en conservering. Ook vinden we het belangrijk om de verhalen achter de dingen naar boven te halen en te publiceren. Tevens de zaken zichtbaar te maken door ze ten toon te stellen voor een zo breed mogelijk publiek.

Om dit mogelijk te maken proberen we gelden te genereren. Donaties , vrije giften en legaten zijn van harte welkom. Verder wordt geprobeerd via derden sponsorgeld voor speciale projecten binnen te halen. En uiteraard zijn giften in natura (bv. waardevolle boeken, documenten) van harte welkom. 

TRIODOS- BANK

NL 73 TRIO 0198 1155 98

STICHTING

B.C.E.L.B.

BECUELABRE 

De stichting is opgericht op 29 januari 2015

en gevestigd te Lattrop-Breklenkamp

Disseroltweg 27A

7635 NE Lattrop-Breklenkamp

0541- 229735

K.V.K. -nr. 62529617

E-mailadres: becuelabre@gmail.com

bottom of page