top of page

Foto's van de demontage van het torenuurwerk in 1980

en de

bedenker van het bijzondere slingersysteem van dit uurwerk

BEHOUD TORENUURWERK

Lattrop -Breklenkamp

In 2016 is middels een tentoonstelling van oude Twentse torenuurwerken door de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Lattrop-Breklenkamp een start gemaakt om het eeuwenoude torenuurwerk van Lattrop voor het nageslacht te bewaren en onder te brengen in de stichting B.C.E.L.B.

Ook is er toen een actie gestart om het benodigde bedrag van   10.000 euro bijeen te krijgen om dit prachtige en zeldzame uurwerk dat meer dan 130 jaar voor Lattrop - Breklenkamp de tijd heeft aangegeven te behouden en te voorkomen dat het voor goed naar elders verdwijnt. In de aanloop van deze actie is via de bijdragebus bij het uurwerk reeds 1368,40 euro binnengekomen.

In 2019 is het restant bedrag aangevuld uit eigen middelen van de stichting en daarmee is het gerestaureerde uurwerk definitief in bezit gekomen van de stichting.

In 2020 is een historische Twentse luidklok aangekocht. Deze doet nu dienst als traditionele luidklok in de Mariakapel.

    Een mooi begin, maar er zijn uiteraard nog meer plannen:

Het toegankelijk maken van historische archieven.

Publiceren van verhalen.

Samen kunnen het historisch erfgoed voor de toekomst behouden.

U steunt ons toch ook!

U kunt uw bijdrage overmaken op  

Triodos Bank nr. 

NL73 TRIO 0198 1155 98  

t.nv. Stichting B.C.E.L.B. Lattrop-Breklenkamp. o.v.v. Torenuurwerk Lattrop

Of persoonlijk contact opnemen met de vz. van

de stichting tel. 0541 - 229735

bottom of page