top of page

RSIN nummer: 8548.54.137

en K . V . K. nr. 62529617

ANBI-status per 1 januari 2016

Oude koetshuis, gedeelte van de oude pastorie van Lattrop uit 1818,

gebouwd achter de eerste waterstaatskerk van Lattrop.( voor de restauratie,)

met nog de dichtgemetselde ramen.

Het gebouw is in 1818 gebouwd als koetshuis voor de eerste pastoor van Lattrop,

Joh.Vinke (1818-1822).

Het was gebouwd op een zandrug, toenmalige markegrond, op een plek waar

rond 1800 de schuur voor de turfopslag van Lattrop stond.

In dit voormalige koetshuis met kelder, zolder en keuken waren in de laatste oorlogsjaren 40 kloosterzusters van OLV uit Amersfoort gehuisvest.

Het gebouw is in 2014 op advies van de stichting geheel gerestaureerd en in

oude staat terug gebracht.

Na restauratie.

BESTUUR

Harry Smienk - Voorzitter

Dennis Rerink - Secretaris/ Penningmeester

Gerrit Pikkemaat - Lid

De bestuurders ontvangen geen beloning

Contactpersoon is Dhr. H.J. Smienk, Disseroltweg 27 A ,

7635 NE, Lattrop-Breklenkamp Tel: 0541-229735

Het banknummer van de stichting is:

Triodosbank: NL 73 TRIO 0198 1155 98

o.v.v. Stichting B.C.E.L.B. Lattrop-Breklenkamp.

Financiële verantwoording 2022

De inkomsten van de stichting bedroegen   31.475 euro

Aan giften en bijdragen                                12.500 euro

Ontvangen huur/borg                                   17.715 euro

Lasten Algemeen bedroegen                         9.750 euro

Rente op lening                                              3.473 euro

Batig saldo bedroeg                                     18.252 euro

Jaarplan 2023

- Verdere Visie- ontwikkeling voor de langere termijn

   m.o.a. omvorming  van de verworven pastorie  tot 

   ontmoetingshuis t.b.v. de dorpsgemeenschap.

- Vernieuwen / aanpassen van de Statuten.

- Werven van gelden goederen en subsidies om doelstellingen

   te realiseren.

- Beheren van ingebracht goed /archieven /boeken.

- Aansluiten bij regio -organisaties  cult. erfgoed.

- Bekendheid uitbouwen. regionale gids.

- Versterken/ uitbreiding bestuur op speciale disciplines.

- Uitvoeren van educatieve projecten.

- Publiceren van verhalen.

- Samenwerking lokale dorpsorganisaties.

- Organiseren van Culturele activiteiten / exposities.

 

 

Toevoegingen: 

Het volledig Accountantsrapport is ter inzage.

bottom of page